Polityka ekonomiczna i jej narzędzia koniunkturalne

Na politykę ekonomiczną składa się polityka pieniężna, budżetowa i dochodowa. Polityka pieniężna, zakłada przede wszystkim walkę z inflacją. W Polsce politykę pieniężną realizuje Rada Polityki Pieniężnej, która jest organem zupełnie niezależnym od rządu. Natomiast najważniejszym elementem tej polityki, jest stopa procentowa. Najważniejszym zadaniem polityki pieniężnej realizowanej przez Radę Polityki Pieniężnej jest zapewnienie odpowiedniej regulacji dopływu pieniądza do obiegu i odpływu z obiegu. Podejmowane działania mają być skierowane na to, aby nie występował on ani w nadmiarze powodującym inflację, ani w niedostatku, którego efektem jest deflacja. Polityka budżetowa, jak sama nazwa na to wskazuje, jest ściśle związana z budżetem państwa, czyli zestawieniem jego dochodów i wydatków państwa, które służą realizowaniu różnorodnych celów publicznych. To plan zakupów dóbr i usług rządu i jego zaplanowanych płatności transferowych. Gdy wydatki państwa w roku budżetowym są wyższe od jego dochodów oznacza to deficyt budżetowy. Natomiast gdy wydatki państwa są niższe od dochodów, to mamy do czynienia z nadwyżką budżetową. Polityka budżetowa to dążenie do równowagi budżetowej, w której wydatki budżetu są równe jego dochodom. Zwykle jednak starania rządu nie przynoszą skutku i zawsze mamy do czynienia z deficytem w kasie państwa. To co najbardziej interesuje społeczeństwo, to polityka dochodowa. Jej założenia to wzrost płac w takim stopniu, żeby nie przekraczał on wzrostu cen. Może prowadzić do tego np. progresywne opodatkowanie.

Zajawki

Narzędzia strukturalne polityki ekonomicznej
Strukturalne narzędzia polityki ekonomicznej to przede wszystkim polityka przemysłowa i polityka finansowa. Polityka przemysłowa dotyczy przede wszystkim wydarzeń na giełdzie. Może jednak także stawiać na wspieranie postępu naukowo-technicznego,...
Ożywienie i ochłodzenie gospodarki
Gospodarka bywa w rożnym stanie i wymaga pewnej ingerencji państwa, które w zależności od potrzeby, stara się ją ożywić lub ochłodzić. Państwo w swoich działaniach często dąży do spowodowania ożywienia gospodarczego. W tym celu stosuje...
Dług publiczny
Wielu ludzi nie zorientowanych w zasadach ekonomii, nie rozumie pojęcia długu publicznego, nieobcego naszemu państwu. Tymczasem dług publiczny to efekt pożyczek zaciągniętych przez władze państwa na zrealizowanie konicznych wydatków. Taki pożyczki...